Hướng dẫn cài đặt

- Phần mềm PQS cho Cán bộ KDTV tải về.

- Phần mềm PQS cho Doanh nghiệp khai báo hàng Nhập khẩu và Xuất khẩu tải về

+ Tải phần mềm về, giải nén, chép vào ổ C trong máy tính, tìm chữ "KD" và thực hiện cài đặt

+ Nếu sử dụng Windows 10 (lựa chọn tốt nhất), cài thêm Visual C Redistx86 tải về

+ Nếu sử dụng Windows 7, cài thêm Microsoft. NET Framework tải về và Visual C Redistx86 tải về

+ Sử dụng bộ Microsoft Office từ 2007 trở lên và phải được active - bản quyền (hỗ trợ tốt nhất ở Microsoft Office 2016 - 32bit, Microsoft Office 365 - 32bit)

- Video hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản cho Doanh nghiệp Click xem

Doanh nghiệp đăng ký tài khoản xong bộ phận hỗ trợ sẽ kích hoạt tài khoản sau đó doanh nghiệp đăng nhập và cập nhật thông tin tài khoản.

Tư vấn miễn phí

Tra cứu Biên lai / Hóa đơn

Tra cứu Biên lai
Tra cứu Hóa đơn