Hướng dẫn khai báo hàng Nhập khẩu

- Khi khai báo lưu ý chọn đúng thủ tục cần làm, kiểm tra lại trước khi gửi hồ sơ. Thủ tục chỉ làm Kiểm dịch thực vật sẽ upload thông tin khai báo lên một cửa quốc gia các thủ tục còn lại chỉ khai trên PQS.
- Số phyto nước xuất khẩu: ghi rõ số Phytosanitary certification (giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu).

- Hướng dẫn chi tiết từng thủ tục nhấp vào xem các mục phía dưới.

- Đăng ký tài khoản Click xem.

- Bộ phận hỗ trợ sẽ kích hoạt tài khoản sau đó doanh nghiệp đăng nhập và cập nhật thông tin tài khoản

- Kiểm tra bộ Microsoft Office đang sử dụng có đúng với yêu cầu phần mềm. Microsoft Office từ 2007 trở lên và phải được active - bản quyền (hỗ trợ tốt nhất ở Microsoft Office 2016 - 32bit, Microsoft Office 365 - 32bit)

- Thực hiện khai báo thủ tục chỉ làm Kiểm dịch thực vật trên PQS, sau đó truyền thông tin lên Hệ thống Một cửa quốc gia (MCQG) Click xem hoặc xem tài liệu Tải về.

- Gửi hồ sơ thành công là khi mã hồ sơ trên PQS sẽ tự động thay đổi đúng với mã trên MCQG. Cách kiểm tra thực hiện đủ 2 bước thành công là xem mã hồ sơ trên PQS thay đổi về PQ2021xxxxxx (ban đầu là PQ21XXXXXXXX).

- Khi tạo hồ sơ thao tác "khai báo" chọn "điện tử". Điện tử có nghĩa là truyền điện tử lên MCQG.

- Các thao tác xin sửa đơn đăng ký phải thực hiện trên PQS, sau đó vào trình duyệt Firefox/Chrome sửa đơn trên MCQG.

- Đăng ký tài khoản Click xem.

- Bộ phận hỗ trợ sẽ kích hoạt tài khoản sau đó doanh nghiệp đăng nhập và cập nhật thông tin tài khoản

- Thực hiện khai báo ATTP trên PQS Click xem.

- In đơn đăng ký canh chỉnh về 2 mặt một tờ giấy và đóng dấu đỏ thực hiện bộ hồ sơ theo quy định Click xem.

* Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Tải về.

- Đăng ký tài khoản Click xem.

- Bộ phận hỗ trợ sẽ kích hoạt tài khoản sau đó doanh nghiệp đăng nhập và cập nhật thông tin tài khoản.

- Thực hiện khai báo KDTV và ATTP trên PQS, thủ tục chọn đúng KDTV và ATTP Click xem

- Hướng dẫn cập nhật nhanh số tờ khai hải quan xem.

- Khi khai báo cơ sở sản xuất nhớ ghi rõ tên cơ sở và địa chỉ cơ sở; hàng kiểm tại tàu nhớ khai rõ tên phương tiện vận chuyển, hàng đổ xá (hàng rời) chọn số lượng như sau "0 hàng rời".

- Đăng ký tài khoản Click xem.

- Bộ phận hỗ trợ sẽ kích hoạt tài khoản sau đó doanh nghiệp đăng nhập và cập nhật thông tin tài khoản.

- Thực hiện khai báo Kiểm dịch thực vật và Xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi / thức ăn thuỷ sản trên PQS Click xem.

- Hàng kiểm tại tàu nhớ khai rõ tên phương tiện vận chuyển, hàng đổ xá (hàng rời) chọn số lượng như sau "0 hàng rời".

- Khai báo mục 25 "Đăng ký chất lượng thức ăn chăn nuôi/ thuỷ sản" vui lòng chọn các đơn vị được uỷ quyền như: Vinacontrol, Vinacert,..., Chi cục KDTV vùng IV (đối với kiểm tra giảm).

Tư vấn miễn phí

Tra cứu Biên lai / Hóa đơn

Tra cứu Biên lai
Tra cứu Hóa đơn