Hướng dẫn khai báo hàng Xuất khẩu

- Thực hiện khai báo thủ tục Kiểm dịch thực vật xuất khẩu đơn giản Click xem

- Thực hiện khai báo thủ tục Kiểm dịch thực vật xuất khẩu một đơn nhiều mặt hàng, tách nhiều chứng thư Click xem

- Hướng dẫn cập nhật danh mục hàng hóa Tải về.

Tư vấn miễn phí

Tra cứu Biên lai / Hóa đơn

Tra cứu Biên lai
Tra cứu Hóa đơn