Hướng dẫn tra cứu Biên lai / Hóa đơn

Doanh nghiệp tra cứu Biên lai / Hóa đơn điện tử Kiểm dịch thực vật và phí giám định theo 2 cách:

+ Tải Biên lai / Hóa đơn trên phần mềm PQS Hướng dẫn.

+ Tra cứu trực tiếp trên Website của VNPT (Số điện thoại hỗ trợ 18001260, 18001261) Hướng dẫn.

Link tra cứu biên lai phí Kiểm dịch thực vật

Link tra cứu hoá đơn phí giám định

 

Tư vấn miễn phí

Tra cứu Biên lai / Hóa đơn

Tra cứu Biên lai
Tra cứu Hóa đơn