Chức năng, nhiệm vụ

Điều 1. Vị trí chức năng

- Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV là đơn vị trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật, có chức năng quản lý nhà nước về kiểm dịch thực vật, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động, được mở tài khoản theo qui định của pháp luật.

- Phạm vi hoạt động của Chi cục gồm các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

- Trụ sở của Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV đặt tại 66 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện kiểm dịch thực vật đối với các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo qui định của pháp luật và các Điều ước quốc tế về kiểm dịch thực vật mà Việt Nam đã ký kết và tham gia;

- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật; giấy chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng theo quy định của pháp luật;

- Thu phí và lệ phí về công tác kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật;

- Quản lý và thực hiện khử trùng theo quy định của pháp luật;

- Huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm dịch thực vật, khử trùng cho Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trong vùng phụ trách;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa đối với các tỉnh, thành phố trong vùng phụ trách;

- Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành theo phân cấp và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kiểm dịch thực vật theo thẩm quyền;

- Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, qui trình và thực hiện khảo sát thực nghiệm về kiểm dịch thực vật;

- Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về kiểm dịch thực vật;

- Quản lý công chức, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao;

- Thực hiện nhiệm vụ khác được Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật giao.

Giải đáp mọi thắc mắc

Ban Lãnh đạo

Phạm Đức Anh

Chi cục trưởng

Nguyễn Thị Cẩm Hoa

Phó Chi cục trưởng

Nguyễn Song Văn

Phó Chi cục trưởng

Bộ máy quản lý của Chi cục

1. Các phòng giúp việc:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng Kỹ thuật;

c) Phòng Kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Các Trạm Kiểm dịch thực vật trực thuộc:

a) Trạm Kiểm dịch thực vật Nha Trang;

b) Trạm Kiểm dịch thực vật Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y

Tra cứu Biên lai / Hóa đơn

Tra cứu Biên lai
Tra cứu Hóa đơn