Giải đáp mọi thắc mắc
Kiểm dịch thực vật
Kiểm dịch thực vật

Thực hiện kiểm dịch thực vật đối với các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo qui định của pháp luật và các Điều ước quốc tế về kiểm dịch thực vật mà Việt Nam đã ký kết và tham gia.

Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật; Quản lý và thực hiện khử trùng theo quy định của pháp luật.

Phạm vi hoạt động
Phạm vi hoạt động

Huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm dịch thực vật, khử trùng cho Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trong vùng phụ trách; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa đối với các tỉnh, thành phố trong vùng phụ trách;

Công tác tài chính
Công tác tài chính

Thu phí và lệ phí về công tác kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật; Quản lý công chức, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao.

Tra cứu Biên lai / Hóa đơn

Tra cứu Biên lai
Tra cứu Hóa đơn

Liên hệ

 • Phone
 • Mobile
 • Email
 • Location
  TRỤ SỞ CỦA CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG IV
 • 66 Lê Hồng Phong - Phường Lê Lợi - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
 • Phone
 • Location
  TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y
 • Thôn Lệc, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum
 • Phone
 • Location
  TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHA TRANG
 • Lô 36, Trần Phú, Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 • Phone