KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

+ Luật:

1. Luật an toàn thực phẩm 2010 Tải về.

+ Nghị định:

1. Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm Tải về.

2. Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Tải về.

+ Thông tư: 

1. Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu Tải về.

2. Thông tư 03/2021/TT-BYT bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 48/2018/TT-BYT về Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Tải về.

+ Thông báo:

Tư vấn miễn phí

Tra cứu Biên lai / Hóa đơn

Tra cứu Biên lai
Tra cứu Hóa đơn