Thông báo SPS

1. Thông báo SPS tháng 1-2021 Tải về.

2. Công văn số 18/SPS-BNNVN V/v Đề nghị thông báo và góp ý dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO tháng 01/2021 Tải về.

3. Thông báo SPS tháng 2-2021 Tải về.

4. Công văn số 25/SPS-BNNVN V/v Đề nghị thông báo và góp ý dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO tháng 02/2021 Tải về.

5. Thông báo SPS tháng 3-2021 Tải về.

6. Công văn số 38/SPS-BNNVN V/v Đề nghị thông báo và góp ý dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 01-15/3/2021 Tải về.

7. Công văn số 42/SPS-BNNVN V/v Đề nghị thông báo và góp ý dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 16-31/3/2021 Tải về.

8. Thông báo SP tháng 4-2021 Tải về.

9. Công văn số 74/SPS-BNNVN V/v Đề nghị thông báo và góp ý dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO trong tháng 4/ 2021 Tải về.

10. Công văn số 88/SPS-BNNVN V/v Bản dịch nội dung Lệnh số 248 và số 249 trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc Tải về.

11. Công văn số 86/SPS-BNNVN V/v Thông báo khẩn cấp của Hoa Kỳ về lệnh cấm nhập khẩu một số bộ phận của cây chuối Musa spp. và Ensete entricosum Tải về.

12. Lệnh 248 của TQ về đăng ký DN xuất khẩu thực phẩm Tải về.

13. Lệnh 249 của Trung Quốc về ATTP Tải về.

 

 

 

Tư vấn miễn phí

Tra cứu Biên lai / Hóa đơn

Tra cứu Biên lai
Tra cứu Hóa đơn